Betingelser;

Reklamasjon og Garanti for PRIVATE kunder:

Er ikke varen i samsvar med avtale eller det du kan kreve ifølge loven, har varen en mangel. Det betyr at du kan kreve at selgeren , retter feilen, gir prisavslag, hever kjøpet og/eller gir erstatning.

Enhver feil ved en vare er ikke en mangel etter forbrukerkjøpsloven. Feil man må regne med som følge av slitasje, eller feil som følge av uforsvarlig eller unormalt stor bruk er ikke en mangel. Finner selgeren at dette er årsaken til feilen, må du selv betale reparasjonen. Hvis du oppdager at noe er feil ved varen, må du melde fra til selger innen rimelig tid. Selgeren har intet ansvar for skade eller tap som er en følge av varens videre anvendelse. Dersom garanti kreves, må kvittering eller fakturakopi medfølge, samt en skriftlig
forklaring.

          Ikke lagerførte varer (bestillings- og spesialvarer) krediteres ikke, og tas ikke i retur.                                              Dersom du som kunde ønsker å benytte deg av angrefristen forutsettes varen å være ubeskadiget og i original emballasje. Husk å vedlegge fakturakopi. Når en vare returneres må du som kunde bekoste returfrakten. Retur på grunn av feil fra selger, krediteres fullt ut. Varer som returneres i oppkrav vil ikke bli hentet. Uavhentede forsendelser blir belastet med et krav på kr. 300,- + retur frakt for å dekke inn våre omkostninger.

 Alt utstyr leveres med 2 års gratis delegaranti på motorer,
rammeverk etc. Gjelder ikke forbruksvarer som tau, puter etc..
PÅ-STEDET-REPARASJON mot honorar etter avtale.
Selger står for  fraktutgifter ved frakt av deler i garantiperioden.

 

Reklamasjon ogGaranti for PROFESJONELLE kunder:

Alt utstyr leveres med 1 års garanti, dersom intet annet er spesifisert

Gym-Form kan kun kreves for kostnaden som er direkte relatert til å få produktet til å fungere igjen. Selgeren svarer ikke for driftstap, avansetap eller annet indirekte tap.  

                     Avbestilling av ikke-lagerførte varer, som er satt i bestilling - men enda ikke mottatt, må betales med 25% av kjøpesummen.

Forsinkede leveranser gir ikke anledning til kompensasjon eller anledning til å heve kjøpet, dersom det ikke er fastsatt en siste frist  for levering.

 FORØVRIG SAMME BETINGELSER SOM FOR PRIVATE KUNDER (SE OVER)

 

Tilbake til forsiden